Tag: 藜蘆

  • 背會這231個常用中藥藥性歌訣,你就是半個中醫!總結的太好了!

    中藥的藥性之最清熱解毒之最———銀花芳香化溼之最———藿香重鎮安神之最———硃砂利水滲溼之最———茯苓芳香開竅之最———麝香清熱之最———石膏瀉火之最———黃連降氣之最———沉香生津之最———石斛溫痰之最———半夏平肝之最———羚羊角辛涼之最———薄荷止痛之最———元胡止血之最—

    藜蘆 2019-03-14 Scan(6361425 ReadMore